fotowoltaika bydgoszcz
folie grzewcze

piec na pellet biomasę bydgoszcz nakło s

fotowoltaika bydgoszcz

fraza: słowo kluczowe:
Piątek, 2024-06-14. Imieniny: Bazyli, Eliza, Justyna, Elwira, Michał, Walery.
  •   TANIA SKUTECZNA REKLAMA :: firmy i instytucje   •   Witam w Bydgoskim Serwisie Gospodarczym www.bydgoszcz.oinfo.pl :: Dodaj Twoją Firmę !!!   •   TANIA SKUTECZNA REKLAMA :: firmy i instytucje   •   Serwis finansowy - kredyty, karty kredytowe, lokaty, fundusze inwestycyjne   •   OGŁOSZENIA PRACA - dam pracę, szukam pracy :: OGŁOSZENIA DROBNE - kupno, sprzedaż, usługi   •   Witam w Bydgoskim Serwisie Gospodarczym www.bydgoszcz.oinfo.pl :: Dodaj Twoją Firmę !!!   •   OGŁOSZENIA PRACA - dam pracę, szukam pracy :: OGŁOSZENIA DROBNE - kupno, sprzedaż, usługi   •   Serwis finansowy - kredyty, karty kredytowe, lokaty, fundusze inwestycyjne   •   TANIA SKUTECZNA REKLAMA :: firmy i instytucje   •   Witam w Bydgoskim Serwisie Gospodarczym www.bydgoszcz.oinfo.pl :: Dodaj Twoją Firmę !!!   •   OGŁOSZENIA PRACA - dam pracę, szukam pracy :: OGŁOSZENIA DROBNE - kupno, sprzedaż, usługi   •  
fotowoltaika

W tym dziale przedstawiamy Państwu w uproszczeniu, jak szybko i sprawnie założyć firmę, krok po kroku ...

_____________________________________________________

1. Pierwszym krokiem przyszłego przedsiębiorcy jest rejestracja działalności w Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Urząd Gminy lub Miasta, właściwy dla miejsca stałego zamieszkania. Rejestracji Urząd dokonuje na wniosek zainteresowanego. Gminy zazwyczaj mają przygotowane własne formularze, często są one dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych urzędów.

W zgłoszeniu o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podajesz:

 • Nazwę firmy - najlepiej podać nazwę pełną wraz z wersją skróconą,
 • Swoje imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL,
 • Adres zameldowania, a jeżeli zamierzasz stale wykonywać działalność w innym miejscu (np. biuro, sklep, zakład, oddział) to musisz podać również adres tego lokalu,
 • Przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) - 4 cyfry, 1 litera i opis, (możesz podać większą liczbę rodzajów działalności niż przewiduje wolne miejsce na wniosku, to co się nie zmieści wypisz w załączniku; nie możesz prowadzić działalności nie zgłoszonej, a każda zmiana we wpisie kosztuje później 50 zł),
 • Datę rozpoczęcia działalności gospodarczej - wpisz faktyczny moment rozpoczęcia, biorąc pod uwagę, że załatwienie wszystkich formalności urzędowych zajmie około 3 tygodnie.

Razem wnioskiem przedstawiasz w Urzędzie, do wglądu, dowód osobisty. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 100 zł, opłata za zmianę treści wpisu wynosi 50 zł. Rada gminy może wprowadzić zwolnienie od opłat.

Jeśli działalność ma być prowadzona w formie spółki cywilnej, każdy ze wspólników musi samodzielnie uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Urząd ma 14 dni na wydanie zaświadczenia o wpisie (przeważnie jednak wpis jest już gotowy najpóźniej po 7 dniach).

2. W ciągu 14 dni od wpisania firmy do ewidencji działalności gospodarczej, należy udać się do właściwego dla siedziby firmy wojewódzkiego oddziału Urzędu Statystycznego. Każdy przedsiębiorca otrzymuje numer REGON, czyli dziewięciocyfrowy identyfikator w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, prowadzonym do celów statystycznych. Jeśli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej, REGON jest nadawany spółce.

W GUS należy złożyć wniosek RG-1 o wydanie numeru REGON, podając:

 • nazwę firmy,
 • adres, nr telefonu,
 • formę prawno-organizacyjną: osoba fizyczna lub spółka cywilna (s.c.),
 • stan aktywności prawnej i ekonomicznej (czy np. firma nie jest w likwidacji),
 • rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

W wyniku wpisu do rejestru, otrzymujesz zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON i masz obowiązek okazywania tego zaświadczenia na żądanie instytucji i innych podmiotów gospodarczych.

Maksymalny okres oczekiwania na nadanie numeru REGON wynosi 7 dni od złożenia wniosku. Złożenie wniosku i nadanie identyfikatora REGON jest bezpłatne.

Potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • oryginał (do wglądu) i kopia Zaświadczenia o Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

3. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy w Urzędzie Skarbowym złożyć druk NIP-1, załączając uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone kopie: Zaświadczenie o Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, dokumentu uprawniającego do korzystania z nieruchomości, na terenie której znajduje się siedziba (np. umowa najmu, akt własności), zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON (chyba, że zgłoszenie jest składane za pośrednictwem gminy - wówczas można podać REGON dopiero w zgłoszeniu aktualizacyjnym). Ponadto umowę założenia firmowego rachunku bankowego.

Uwaga: Prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się w momencie prowadzenia działalności numerem NIP firmy. Jeżeli do tej pory Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) nie został Ci nadany przez urząd skarbowy, do składanej dokumentacji musisz dołączyć wypełniony druk NIP-4.

Przy składaniu wniosku o NIP trzeba wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym:

 • karta podatkowa,
 • ryczałt ewidencjonowany,
 • na zasadach ogólnych (księga przychodów i rozchodów).

W urzędzie skarbowym musisz zadeklarować, czy będziesz płatnikiem podatku VAT, czy też nie. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą z definicji są zwolnione z rozliczania tego podatku (tzw. zwolnienie podmiotowe). Zwolnienie kończy się, gdy Twój obrót przekroczy w roku podatkowym ustalony próg, a jeżeli rozpoczynasz działalność w trakcie roku to próg ten jest wyliczany w odpowiedniej proporcji. Masz również prawo od razu stać się płatnikiem podatku VAT. Zgłoszenie rejestracyjne VAT składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT, w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach VAT.

Opłata za rejestrację wynosi 152 zł.

Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5). Jeśli dane objęte tym zgłoszeniem się zmienią - trzeba je zaktualizować w terminie 7 dni.

Jeśli planujesz prowadzenie transakcji handlowych z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej, musisz dodatkowo zarejestrować się w urzędzie skarbowym jako tzw. podatnik VAT-UE. W tym celu trzeba wypełnić dodatkowy druk (VAT-R/UE). Zgłoszenie to jest bezpłatne, urząd potwierdza rejestrację na druku VAT-SUE, a podatnik otrzymuje tzw.
numer NIP-UE (jest to ten sam NIP, tylko poprzedzony kodem PL).

Przed wizytą w urzędzie skarbowym powinieneś podjąć decyzję, czy chcesz prowadzić księgowość samodzielnie, czy zlecić zewnętrznej firmie (wydatek rzędu 100 do 500 zł miesięcznie, w zależności od ilości księgowanych dokumentów). Prowadzenie księgowości samodzielnie nie jest trudne, ale wymaga pewnej wiedzy na ten temat. Nieznajomość przepisów nie zwalnia od odpowiedzialności. Od odpowiedzialności nie zwalnia również wynajęcie biura rachunkowego, ponieważ dokumenty zatwierdzasz własnym podpisem.

4. W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej musisz zgłosić ten fakt do ZUS, wypełniając właściwe formularze rejestracyjne. Ewentualnych pracowników i osoby współpracujące zgłaszasz do ubezpieczenia w 7 dni od przyjęcia do pracy lub rozpoczęcia współpracy.

Celem zgłoszenia firmy, wypełniasz formularz ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej). W przypadku, gdy prowadzenie firmy jest Twoim jedynym zajęciem, dodatkowo wypełniasz formularz ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego), a jeśli, oprócz prowadzenia firmy, pracujesz na pełny etat za wynagrodzenie co najmniej 849 zł brutto miesięcznie, to zamiast ZUA wypełniasz ZZA (zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego).

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008, Bydgoski Serwis Gospodarczy, Wykonanie strony KMprojekt